vrijdag 27 september 2013

Schotland 6...slot...


11 augustus 2009

We zijn aan onze terugreis begonnen die zal gaan via Leuchars, Berwick upon Tweed (is alweer Engeland) Holy Island en dan Alnwick Castle,
om te eindigen op de boot die ons 's nachts 14 augustus weer terug zal varen...

Vandaag richting onze eerste gastheer in Leuchars waar wij nog één nachtje zullen verblijven.
Na de koffie en lunch in Earl's Hall en naar onze verhalen geluisterd te hebben, vertrokken wij richting St. Andrews, we wilden naar het strand maar daar was het nu niet echt lekker weer voor,
 ja echt, we hadden een beetje regen voor de eerste keer...
dus gingen we naar het kasteel...nou...meer een ruïne... We started our return journey, which will go through Leuchars, Berwick upon Tweed (England again),
Holy Island, and then Alnwick Castle,
 to end on the boat which will sail us back on the night of 14 august... 

Today we'll go to our first host in Leuchars where we will stay for one night.
After coffee and lunch in Earl's Hall and hearing our story's, we were going to St. Andrews, we wanted to go to the beach, but the weather wasn't that good, 
 yes really, we had a little rain for the first time...
so we went to the castle...well...more of a ruin...
Nadat we toch ook maar een echte 'windbrella' gekocht hadden ( je moet toch een goeie paraplu uit Schotland meenemen), hebben we gegeten bij een leuk restaurantje, naar het strand doorgereden, net boven Leuchars, en daar lekker uitgewaaid, héérlijk!
After we bought a lovely 'windbrella' (you have to buy a good umbrella when you're in Scotland), we had dinner by a sweet restaurant, went to the beach ,
 just above Leuchars, and enjoyed the fresh air, great!
De volgende dag was het dan toch echt tijd om afscheid te nemen van onze lieve vrienden met pijn in het hart...maar niet voordat onze gastheer een stukje had gereden met onze jongens in zijn Bentley uit 1928.
Hij had ook zijn Rolls Royce Woody buiten de poort gereden, trots als hij was op zijn oude auto's.
Voor de jongens was dit één groot avontuur, want onze gastheer had ooit auto rally's gereden met zijn vrouw, dus hij drukte het gaspedaal goed in...
The next day it was time to say goodbye to our wonderful friends with pain in our hearts...
but not before our host drove for a while with our two boys in his Bentley from 1928. 
He also drove his Rolls Royce Woody outside the gate, proud as he was of his old cars.
My two boys had the time of there lives because our host had also drove car rallies in the past with his wife, so he kicked the gas well...
Ons doel was Berwick upon Tweed (Engeland), dat lag een half uurtje rijden van Alnwick Castle waar we dan de volgende dag heen konden gaan voor we op de boot moesten.
Via de plaatselijke VVV vonden we nog een leuke B&B, want dit stukje van de reis hadden we niet vantevoren ingevuld.
Van onze vriendelijke gastvrouw kregen we de tip om naar Holy Island te rijden, de toegangsweg naar het eiland loopt met vloed onder water (net als Le Mont-Saint-Michel in Frankrijk).
Het was er prachtig en zonnig...wéér een cadeautje ;)
Our goal for this day was Berwick upon Tweed (England), which was a half  an hour drive from Alnwick Castle, where we planned to go the next day before going up the boat.
With help from the local tourist office we found a lovely B&B, 
because this part of our journey wasn't filled in yet.
From our friendly host we got the tip to drive to Holy Island., the way to the island runs under when the flood comes (just like Le Mont-Saint-Michel in France).
It was beautiful there and sunny...again another gift ;)
Na een goede nachtrust was het eindelijk zover, de jongens konden bijna niet wachten...
hét kasteel van de films van
  Harry Potter
Alnwick Castle.
Hier is de  film 'de Steen de Wijzen' opgenomen, en dat was voor onze kinderen heel herkenbaar.
 De lessen van Harry op zijn bezemsteel...
 Als je ook naar Alnwick Castle & Harry Potter googled,
zie je de wereld aan foto's voorbij komen.
Het was heel indrukwekkend en ook binnen was er voor onze kids van alles te doen, ridderspelen, levensgroot schaken, een spookslot enz.
After a good night sleep, the moment was there, the boys almost couldn't wait...
thè castle from the movies from
Harry Potter
Alnwick Castle.

Here was the film 'The Philosopher's Stone' recorded, so our kids recognised  many things.
The lessons on the broomstick...
If you Google at Alnwick Castle & Harry Potter, you see a lot of pictures coming by.
It was very impressive and there were also many things to do for our kids inside, knights Quest, a big chessplay, Dragons Quest etc.
Alnwick Castle is al 700 jaar in het bezit van de PERCY family. 
De 12e Duke woont er nu met zijn gezin.
We zijn met een rondleiding door de 'state rooms' gelopen (fotograferen ten strengste verboden). 
We wisten niet wat we zagen...
zó verschrikkelijk prachtig, de plafonds, de bibliotheek (al een huis op zich) nog nooit zoiets moois gezien.

Dus deze foto's hieronder zijn niet van mezelf maar heb ik van mijn Pinterest board
(Castles & Interior) gehaald om jullie tóch een indruk te geven...
Indrukwekkend toch?
En dit is maar 1/3 van het kasteel wat we gezien hebben...
De overige foto's van de bloemen en de tuinen zijn wel van mezelf.
Alnwick Castle is in possession of the PERCY family for the last 700 years.
The 12th Duke lives there now with his family.
We followed a tour through the 'state rooms' (photography is strictly prohibited).
We didn't know where to look...
so incredibly beautiful, the ceilings, the library (that itself was as big as a house), we've never seen anything so gorgeous.

So this photos here above and belowe aren't mine, but I took them from my Pinterest board
(Castles & Interior) to give you a bit of impression...
Impressive isn't it?
And this is only 1/3 of the castle which we've seen...
The other photos of the flowers and the gardens I did make myself.


Na de middag wilden we ook de tuinen van Alnwick Castle nog bewonderen.
We hadden al gehoord dat fase 1 van deze tuinen 16 miljoen pond heeft gekost...

In the afternoon we also wanted to see the gardens of Alnwick Castle.
We already heared that fase 1 of this gardens cost 16 million pounds...
Er was een gigantische fontein, doolhof van bamboe, 300 soorten rozen, een prachtige beukenhaag, een 'giftige' tuin, geen boomhut maar een boom DORP, je kwam ogen tekort...


A huge fountain, a labyrinth of bamboo, 300 species of roses, a beautiful beech hedge, a toxic garden, not a treehouse but a treeVILLAGE, we didn't know where to look...


Nadat we in de namiddag vertrokken richting Newcastle om onze boot te halen, kwamen we er in de auto nog regelmatig op terug...hevig onder de indruk van ons relatief  korte bezoek aan deze bezienswaardigheid...

After we left in the late afternoon to Newcastle to get our boat in time, we were still impressed about this relatively short vistit to this show place...
Om 17:00 uur gingen we aan boord en na een rustige zeenacht kwamen we in IJmuiden aan...
gewoon in Nederland...bijna thuis...
maar het duurde nog wel een paar weken voor ik weer ècht 'aan land' en THUIS was!
Daarom heb ik ook met heel veel plezier een fotoboek gemaakt van 130 pagina's waarmee we van al onze belevenissen kunnen nagenieten. Het boek is inmiddels al vaak uitgeleend aan mensen die twijfelden om naar Schotland op vakantie te gaan. De foto's namen de twijfel altijd weg ;)
Het is een dierbaar monument geworden, evenals deze posten op mijn blog nu zijn...
Ik wil jullie heel hartelijk danken voor alle lieve en mooie reacties, dat is zo fijn om te lezen.
Wie weet waar we de volgende vakantie ons brengt...

Fijn weekend.
Alle liefs, MJ  X
At 17:00 we went on board and after a quiet seenight we arrived at IJmuiden...
again in Holland...almost home...
but for me it took a few weeks to really 'land' and get HOME!
That's why I created with great pleasure a photobook with 130 pages with which we still can enjoy our adventures.
I lent the book lots of times to people who doubted to go to Scotland for their holidays.
The pictures alway took their doubt away ;)
It has become a precious document, just as these posts on my blog are now...
I want to thank you very much for all your lovely reactions and nice comments, it's so good to read.
Who knows where we'll be our next holiday...

Nice weekend.
Love, MJ  X


woensdag 25 september 2013

Herfstkrans...Vanmiddag maar even naar het bos gefietst, om wat herfstige spulletjes te knippen.
 Ik wilde toch nog graag een krans maken ;)
This afternoon I went by bike to the forest to cut some branches for the autumn wreath I wanted to make.
Gewoon op ijzerdraad dus niet te moeilijk...

Just wire not to difficult...
Maar dan kom ik uiteindelijk weer voor het dilemma...
Wat kan ik in het midden doen, als de krans op een mooie schaal ligt?
But then again I'm facing a dilemma...
What can I put in the middle of the wreath, when it's on a beautiful scale?


Wat denken jullie?

What do you think?
Mmm...deze past wel mooi op mijn rieten mand met kussens...

Mmm...this one fits beautifully on the wicker basket with my pillows...
Ok...toch zelf gekozen ;) hoop dat je het ook mooi vindt...

Ok...did make a choice ;) hope you like it too...


xx  Een herfstige groet, MJ  xx
zondag 22 september 2013

Bijkeuken...


Nadat wij in 2007 een stuk van 2,5 meter hadden uitgebouwd aan ons huis, en wij daardoor ook een bijkeuken hadden gerealiseerd, was die bijkeuken meestal een rommeltje.
Er stond een grote glazen bak met twee woestijnratjes, de handdoek slingerde ergens, evenals de poetsdoekjes, borstels, potten, zeeppoeder enz...

Nu is afgelopen zomer de laatste gerbil (woestijnratje) overleden, spijtig,
 maar mijn zoons zijn nu van een leeftijd dat ze er ook niet opnieuw aan wilde beginnen...(zei zij gelukkig ;).
                                               Dus dat was voor mij het teken...opruimen!!!         Jeanne d' Arc zeepbakje gekocht in Alkmaar.


        
         After we built a 2,5 meter extra at our home in 2007, which caused that we also realised a pantry,
                                                             that pantry was usually a mess.
There stood a big glass tank with two gerbils (desert rats), towels laying somewhere, and so where the     wipes, brushes, soap, pots and washing powder etc...

But...this summer passed the last gerbil away, regrettable, but my sons are now of an age that they don't want to start over again...(she said happily ;).

So...that was the sign...clearing up!!!


          Sokkenbordje gevonden bij 'net ff anders' in Elburg.
         Wat oud en nieuw keukengoed...         De zeepblok komt ook van 'net ff anders'


Ik ben superblij met het eindresultaat en alles is heerlijk opgeruimd en hangt of staat.
Wij hebben ook een zwart wit geruite tegelvloer dus past het allemaal mooi bij elkaar.
Opgeruimd staat netjes ;)

I am so happy with the result, and everything is cleaned up and stands or hangs.
We also have a black and white checkered tile floor, so it all fits lovely together.
Happy with the job done ;)


xx    Fijne week, liefs MJ    xx


donderdag 19 september 2013

Schotland 5...


7 augustus 2009

Na het afscheid van Fort William gaat onze reis naar Lochearnhead.
Uiteraard zijn we weer wat te vroeg bij onze B&B 'Tigh Na Crich' maar dat lossen we altijd op door de lunch te combineren met het bekijken van de omgeving.
Een rondje rond Loch Earn, waar veel gevaren wordt en gevist op 'Strout'
After saying goodbye to Fort William, our journey went to Lochearnhead.
Ofcourse we are way to early again at our B&B 'Tigh Na Crich' but we always solve this by combining our lunch with sightseeing.
We ride around Loch Earn, there are many boats on the water and lots of people fishing on 'Strout'
Deze B&B van John & Irene Tippett was toch wel echt de mooiste waar we gelogeerd hebben.
Aan de buitenkant zag je niet dat het van binnen kasteelinvloeden had.
Buiten dat, waren John & Irene ook nog eens de meest gastvrije B&B eigenaren die we ontmoet hebben (hoewel ze allemaal héél vriendelijk waren hoor).
Ik vind het wel jammer dat ik toen nog niet zó met fotografie bezig was als nu dus heb er helaas véél te weinig genomen en er zijn er ook mèt mijn gezin, die ik niet wil gebruiken...
Maar toch...ik hoop dat je een indruk krijgt...This B&B from John & Irene Tippett was the most beautiful one we stayed in.
On the outside you couldn't see the castle influences on the inside.
Beyond that, John & Irene were the most welcoming B&B owners we met
(although they were all very friendly and kind)
It's a pity that I wasn't into photography as I am today, because I made way to few photos.
I also have some with my family, that I don't want to use...
But still...I hope you get a good impression...
De B&B was zo relaxed (lekker kopje koffie of thee,  lekkere koekjes en chocolade erbij) dat we die middag daar gebleven zijn en Braveheart hebben gekeken op DVD. Dit was wel leuk want we konden in de film precies de hotspots herkennen en we zouden de dag erna naar Stirling Castle gaan waar het verhaal over Robert de Bruce en William Wallace zich afspeelde.
De B&B was so relaxed (nice cup of coffee or tea, some cookies and chocolate) that we stayed there for the afternoon and looked Braveheart on DVD. That was really nice because we could recognize some hotspots in the movie, and we would go to Stirling Castle the next day where the story about William Wallace and Robert de Bruce took place.
Heel Stirling Castle stond in de steigers vanwege een grote renovatie, dus echt veel hebben we niet gezien maar de gids vertelde leuk en maakte een paar slechte grappen over de amerikaan Mel Gibson die de schot William Wallace vertolkte. 
Vooral veel gehoord dat de film véél te romantisch was...maar ja...het oog wil ook wat...;)
The whole castle was under construction because of a big renovation, so we didn't see a lot, but the guide was a good entertainer and made a few bad jokes about the american Mel Gibson, who played the scot William Wallace.
We've heard a lot that the movie was way to romantic...but hey...it must also have a kind of nice look...;)

De distel...het nationaal symbool van Schotland...

The thistle...the national symbol of Scotland...
Na ons afscheid van John & Irene (snik) reden we via Doune Castle waar 'Monthy Python' is opgenomen.
Er was een heuse troubadour aan het zingen en spelen...
After our farewell from John & Irene (snif) we drove to Doune Castle where they made 'Monty Python'.
There was a real troubadour singing and playing...
Nadat we onze bagage in het hotel hadden gebracht (dit was de enige keer dat we geen B&B hadden), zijn we naar PERTH gereden waar echte highland games waren.
After we put our luggage in our hotel (this was the only time we hadn't had a B&B) we drove to PERTH for the highland games.
Deze echte schotse dans (en ja, de tweede van links is een jongen) was super zwaar, wij hebben met open mond staan te kijken...

This typical scottisch dance (and yes, the second from the left is a boy) was really heavy, we watched this with our mouth open...
De volgende dag stond Edinburgh op ons lijstje, de tip van onze kasteelheer was om met het openbaar vervoer vanaf een grote parkeerplaats, de stad in te gaan vanwege de Military Tattoo, en daarna lopend naar het kasteel.
Zo gezegd, zo gedaan, het was een warme dag en mijn lief was blij dat hij niet links in deze (vooral nu) drukke stad hoefde te rijden...
It was very crowdy in Edinburgh because of the Military Tattoo, so we went to a big parking place, and took the bus from there to the centre, and then walked to the castle.
It was a warm day and my love was happy he hadn't have to drive left in this (especcially now) busy city.
Het was de moeite waard om gezien te hebben maar wij houden wel meer van de schoonheid en rust van het platteland...

It was worth seeing but we do love the beauty and rest of the countryside more...
Volgende keer mijn laatste post van onze rondreis door Schotland.
Dan gaan we nog even via onze vrienden in Leuchars en naar het kasteel van Harry Potter...


Next time the last post from our tour through Scotland.
We'll go by our friends in Leuchars and to the castle of Harry Potter...


xx  Lovely greetings, MJ  xx